Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014    Ám ảnh đeo bám kẻ trốn tội khiến ông Chấn tù oan    Từ 10-4, phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con    Đả thông nhận thức mới hiện thực hóa được Luật Luật sư    Hoàn thiện quy định bổ sung vốn điều lệ cho DNNN    Điểm mới Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn   
DANH MỤC PHÁP LUẬT

Luật Sư Toàn Cầu

Tư vấn Luật

Văn bản Luật

Tin tức Pháp luật

Pháp luật cười

L. hệ Luật sư

Thơ & Nhạc

Tuyển dụng

TIN TỨC PHÁP LUẬT MỚI
THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
ÐC: 223 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: 0913.15.33.15 - 0913.748.948
Email: luatsutoancau@yahoo.com
luatsuhien007@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách trực tuyến : 1
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (CÓ HIỆU LỰC 01/01/2014)

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 32/2013/QH13

Hà Nội, ngày19tháng6năm2013

 

LUẬT

SỬAĐỔI,BỔSUNGMỘTSỐ ĐIỀU CỦALUẬTTHUẾTHUNHẬPDOANHNGHIỆP

 

CăncứHiếnphápnướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNamnăm1992 đãđượcsửađổi, bổsungmộtsốđiềutheoNghịquyếtsố51/2001/QH10;

QuốchộibanhànhLuậtsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtthuếthu nhậpdoanhnghiệpsố14/2008/QH12.

 

Điều 1

Sửa đổi, bổsungmộtsốđiềucủa Luậtthuếthu nhậpdoanhnghiệp:

1. Khoản3Điều2được sửa đổi,bổsung nhưsau:

 “3.Cơsởthườngtrúcủadoanhnghiệpnướcngoàilàcơsởsảnxuất,kinh doanhmàthôngquacơsởnày,doanhnghiệpnướcngoàitiếnhànhmộtphần hoặc toànbộhoạtđộngsảnxuất,kinhdoanhtạiViệtNam,baogồm:

a)Chinhánh,vănphòngđiềuhành,nhàmáy,côngxưởng,phươngtiện vậntải,mỏdầu,mỏkhí,mỏhoặcđịa điểm khaitháctàinguyênthiênnhiênkhác tạiViệtNam;

b) Địađiểmxâydựng,công trìnhxâydựng,lắpđặt,lắpráp;

c)Cơsởcungcấpdịchvụ,baogồmcảdịchvụtưvấnthôngquangười làmcônghoặctổchức,cá nhânkhác;

d) Đạilýchodoanhnghiệpnước ngoài;

đ)ĐạidiệntạiViệtNamtrongtrườnghợplàđạidiệncóthẩmquyềnký kếthợpđồngđứngtêndoanhnghiệpnướcngoàihoặcđạidiệnkhôngcóthẩm quyềnkýkếthợpđồngđứngtêndoanhnghiệpnướcngoàinhưngthườngxuyên thựchiệnviệc giaohànghoá hoặccungứngdịchvụtạiViệtNam.”

2. Khoản2Điều3được sửa đổi,bổsung nhưsau:

“2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượngquyềnthămdò,khaithác,chếbiếnkhoáng sản;thunhậptừquyềnsử dụngtàisản,quyềnsởhữutàisản,kểcảthunhậptừquyềnsởhữutrítuệtheo quyđịnhcủaphápluật;thunhậptừchuyểnnhượng,chothuê,thanhlýtàisản, trongđócócácloạigiấytờcógiá;thunhậptừlãitiềngửi,chovayvốn,bán ngoạitệ;khoảnthutừnợkhóđòiđãxoánayđòiđược;khoảnthutừnợphảitrả khôngxácđịnhđượcchủ;khoảnthunhậptừkinhdoanhcủanhữngnămtrước bịbỏsót vàcáckhoảnthunhậpkhác,kểcảthunhậptừhoạtđộngsảnxuất,kinh doanhở ngoàiViệtNam.”

3.Sửađổi,bổsungkhoản1vàkhoản4Điều4;bổsungcáckhoản8,9, 10và11vàoĐiều4nhưsau:

 “1.Thunhậptừtrồngtrọt,chănnuôi,nuôitrồngthủysản,sảnxuấtmuối củahợptácxã;thunhậpcủahợptácxãhoạtđộngtronglĩnhvựcnôngnghiệp, lâm nghiệp,ngưnghiệp,diêm nghiệpởđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộikhó khănhoặcởđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộiđặcbiệtkhókhăn;thunhập củadoanhnghiệptừtrồngtrọt,chănnuôi,nuôitrồngthủysảnởđịabàncóđiều kiệnkinhtế-xã hộiđặcbiệtkhókhăn;thunhậptừhoạtđộngđánhbắthảisản.”

 “4. Thunhập từhoạt độngsảnxuất,kinh doanh hànghoá,dịchvụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyếttật,ngườisaucainghiện,ngườinhiễmvirútgâyrahộichứngsuygiảm miễndịchmắcphảiở người (HIV/AIDS) vàcó sốlaođộngbình quântrongnăm từhaimươingườitrởlên,khôngbaogồmdoanhnghiệphoạtđộngtronglĩnh vực tàichính,kinhdoanhbấtđộngsản.”

 “8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanhnghiệpđược cấpchứngchỉgiảmphát thải.

9.ThunhậptừthựchiệnnhiệmvụNhànướcgiaocủaNgânhàngPhát triểnViệtNamtronghoạtđộngtíndụngđầutưpháttriển,tíndụngxuấtkhẩu; thunhậptừhoạtđộngtíndụngchongườinghèovàcácđốitượngchínhsách kháccủaNgânhàngChínhsáchxãhội;thunhậpcủacácquỹtàichínhnhànước vàquỹ kháccủaNhànướchoạtđộngkhôngvìmụctiêulợinhuậntheoquy định củaphápluật;thunhậpcủatổchứcmàNhànướcsởhữu100%vốnđiềulệdo Chínhphủthànhlậpđể xửlýnợ xấucủa các tổchứctíndụngViệtNam.

10.Phầnthunhậpkhôngchiacủacơsởthựchiệnxãhộihoátronglĩnhvực giáodục-đàotạo,ytếvàlĩnhvựcxãhộihoákhácđểlạiđểđầutưpháttriểncơ sởđótheoquyđịnhcủaluậtchuyênngành vềlĩnhvựcgiáodục-đàotạo,ytếvà lĩnhvựcxãhộihoákhác;phầnthunhậphìnhthànhtàisảnkhôngchiacủahợptác xãđượcthànhlậpvàhoạtđộngtheoquyđịnhcủaLuậthợptácxã.

11.Thu nhậptừchuyểngiaocôngnghệ thuộclĩnh vựcưutiênchuyểngiao chotổchức,cánhânởđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộiđặcbiệtkhókhăn.”

4. Khoản3Điều7được sửa đổi,bổsungnhưsau:

 “3.Thunhậptừhoạtđộngchuyểnnhượngbấtđộngsản,chuyểnnhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyềnthămdò,khaithác,chếbiếnkhoángsảnphảixácđịnhriêngđểkêkhai nộpthuế.Thunhậptừchuyểnnhượngdựánđầutư(trừ dựánthămdò,khaithác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyểnnhượngquyềnthamgiadựánthămdò,khaitháckhoángsản),thunhập từchuyểnnhượngbấtđộngsảnnếulỗthìsốlỗnàyđượcbùtrừvớilãicủahoạt độngsảnxuất, kinhdoanhtrongkỳtínhthuế.”

5. Điều9được sửađổi,bổsungnhưsau:

 “Điều9.Cáckhoảnchiđượctrừvàkhôngđượctrừkhixácđịnhthu nhập chịu thuế

1.Trừcáckhoảnchiquyđịnhtạikhoản2Điềunày,doanhnghiệpđược trừmọikhoảnchikhixácđịnhthunhậpchịuthuếnếuđápứngđủcácđiềukiện sauđây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanhcủadoanh nghiệp;khoảnchithựchiệnnhiệm vụquốcphòng,anninhcủa doanhnghiệp theoquyđịnhcủa phápluật;

b)Khoảnchicóđủhoáđơn,chứngtừtheoquyđịnhcủaphápluật.Đối vớihoáđơnmuahànghoá,dịchvụtừnglầncógiátrịtừ haimươitriệuđồngtrở lênphảicóchứngtừthanhtoánkhôngdùngtiềnmặt,trừcáctrườnghợpkhông bắtbuộcphảicóchứngtừthanhtoánkhôngdùngtiềnmặttheoquyđịnhcủa phápluật.

2.Cáckhoảnchikhôngđượctrừkhixácđịnhthunhậpchịuthuếbaogồm:

a)Khoảnchikhôngđápứngđủcácđiềukiệnquyđịnhtạikhoản1Điều này,trừphầngiátrịtổnthấtdothiêntai,dịchbệnhvàtrườnghợpbấtkhảkháng khác khôngđược bồithường;

b) Khoảntiềnphạtdoviphạmhành chính;

c) Khoảnchiđượcbùđắpbằngnguồnkinhphí khác;

d)Phầnchiphíquảnlýkinhdoanhdodoanhnghiệpnướcngoàiphânbổ chocơsởthườngtrútạiViệtNamvượtmứctínhtheophươngphápphânbổdo phápluậtViệtNamquyđịnh;

đ) Phầnchivượtmứctheoquyđịnhcủaphápluậtvềtríchlậpdựphòng;

e)Phầnchitrảlãitiềnvayvốnsảnxuất,kinhdoanhcủađốitượngkhông phảilàtổchứctíndụnghoặctổchứckinhtếvượtquá150% mứclãisuấtcơbản doNgânhàngNhà nước ViệtNamcôngbốtạithờiđiểmvay;

g)Khoảntríchkhấuhaotàisảncốđịnhkhôngđúngquyđịnhcủaphápluật;

h) Khoảntríchtrướcvàochiphíkhôngđúngquyđịnhcủaphápluật;

i) Tiền lương,tiền công của chủ doanh nghiệptưnhân; thù laotrả cho sánglậpviêndoanhnghiệpkhôngtrựctiếpthamgiađiềuhànhsảnxuất,kinh doanh;tiềnlương,tiềncông,cáckhoảnhạchtoánchikhácđểchitrảchongười laođộngnhưngthựctếkhôngchitrảhoặckhôngcóhóađơn,chứngtừtheoquy địnhcủaphápluật;

k) Phầnchitrảlãitiềnvayvốntươngứngvớiphầnvốnđiềulệcònthiếu;

l)Phầnthuếgiátrịgiatăngđầuvàođãđượckhấutrừ,thuếgiátrịgiatăng nộptheophươngphápkhấutrừ, thuế thunhậpdoanhnghiệp;

m)Phầnchiquảngcáo,tiếpthị,khuyếnmại,hoahồngmôigiới,tiếptân, khánhtiết,hộinghị,hỗtrợtiếpthị,hỗtrợchiphíliênquantrựctiếpđếnhoạt độngsảnxuất,kinhdoanhvượtquá15%tổngsốchiđượctrừ.Tổngsốchiđược trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; đối với hoạt động thươngmại,tổngsốchiđược trừ khôngbaogồmgiámua củahànghoá bánra;

n)Khoảntàitrợ,trừkhoảntàitrợchogiáodục,ytế,nghiêncứukhoahọc, khắcphục hậu quảthiên tai,làmnhà đạiđoàn kết, nhàtìnhnghĩa, nhà chocácđối tượng chínhsáchtheoquyđịnh củapháp luật,khoảntài trợ theochươngtrình của Nhànướcdànhchocácđịaphươngthuộcđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộiđặc biệtkhókhăn;

o)Phầntríchnộpquỹhưutrítựnguyệnhoặcquỹcótínhchấtansinhxã hội,mua bảohiểmhưu trítựnguyện chongườilaođộngvượt mức quyđịnh theoquyđịnhcủaphápluật;

p)Cáckhoảnchicủahoạtđộngkinhdoanh:ngânhàng,bảohiểm,xổsố, chứngkhoánvà mộtsốhoạtđộngkinhdoanhđặc thùkhác theo quyđịnhcủa Bộ trưởngBộTàichính.

3.Khoảnchibằngngoạitệđượctrừkhixácđịnhthunhậpchịuthuếphải quyđổirađồngViệtNamtheotỷgiágiaodịchbìnhquântrênthịtrườngngoại tệliênngânhàngdoNgânhàngNhànướcViệtNamcôngbốtạithờiđiểmphát sinhkhoảnchibằngngoạitệ.

Chínhphủquyđịnhchitiếtvà hướngdẫnthihànhĐiềunày.”

6. Điều10đượcsửađổi,bổsungnhưsau:

 “Điều 10. Thuếsuất

1.Thuếsuấtthuếthunhậpdoanhnghiệplà22%,trừtrườnghợpquyđịnh tạikhoản2,khoản3Điềunàyvàđốitượngđượcưuđãivềthuếsuấtquyđịnh tạiĐiều13củaLuậtnày.

Nhữngtrườnghợpthuộcdiệnápdụngthuếsuất22%quyđịnhtạikhoản nàychuyểnsangápdụngthuế suất20%kểtừngày01tháng01năm2016.

2.Doanhnghiệpcótổngdoanhthunămkhôngquáhaimươitỷđồngáp dụngthuế suất20%.

Doanhthulàmcăncứ xácđịnhdoanhnghiệpthuộcđốitượngđược áp dụngthuế suất20%tạikhoảnnàylàdoanhthucủanămtrước liềnkề.

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thămdò,khaithácdầu,khívàtàinguyênquýhiếmkháctạiViệtNamtừ32% đến50%phùhợpvớitừngdựán,từngcơsở kinhdoanh.

Chínhphủquyđịnhchitiếtvà hướngdẫnthihànhĐiềunày.”

7. Điều13đượcsửađổi,bổsungnhưsau:

 “Điều 13. Ưuđãivềthuế suất

1.Ápdụngthuếsuất10%trongthờigianmườilămnămđốivới:

a)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmớitạiđịabàn cóđiềukiệnkinhtế-xã hộiđặc biệtkhókhăn,khukinhtế,khucôngnghệ cao;

b)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmới,baogồm: nghiêncứukhoahọcvàpháttriểncôngnghệ;ứngdụngcôngnghệcaothuộc danhmụccôngnghệcaođượcưutiênđầutưpháttriểntheoquyđịnhcủaLuật côngnghệcao;ươmtạocôngnghệcao,ươmtạodoanhnghiệpcôngnghệcao; đầutưmạohiểmchopháttriểncôngnghệcaothuộcdanhmụccôngnghệcao đượcưutiênđầutưpháttriểntheoquy địnhcủaLuậtcôngnghệcao;đầutưxây dựng-kinhdoanhcơsởươmtạocôngnghệcao,ươmtạodoanhnghiệpcông nghệcao;đầutưpháttriểncơsởhạtầngđặcbiệtquantrọngcủaNhànướctheo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit,cácloạivật liệuxâydựngnhẹ,vậtliệuquýhiếm;sảnxuấtnănglượng táitạo,nănglượngsạch,nănglượngtừviệctiêuhủychấtthải;pháttriểncông nghệsinhhọc;bảovệ môitrường;

c)Thunhậpcủadoanhnghiệpcôngnghệcao,doanhnghiệpnôngnghiệp ứngdụngcôngnghệ cao theoquyđịnhcủa Luậtcôngnghệ cao;

d)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmớitronglĩnh vựcsảnxuất(trừdựánsảnxuấtmặthàngthuộcdiệnchịuthuếtiêuthụđặcbiệt, dựánkhaithác khoángsản)đápứngmộttronghaitiêuchísau:

-Dựáncóquymôvốnđầutưtốithiểusáunghìntỷđồng,thựchiệngiải ngânkhôngquába nămkểtừngày đượccấpGiấychứngnhậnđầutư vàcótổng doanhthutốithiểuđạtmườinghìntỷđồng/năm,chậmnhấtsaubanămkểtừ nămcó doanhthu;

-Dựáncóquymôvốnđầutưtốithiểusáunghìntỷđồng,thựchiệngiải ngân không quá ba nămkể từ ngày được cấp Giấychứng nhận đầu tư và sử dụngtrênba nghìnlaođộng.

2.Ápdụngthuếsuất10%đốivới:

a)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệnhoạtđộngxãhộihoátrong lĩnhvực giáodục-đàotạo,dạynghề, ytế, vănhoá,thể thaovàmôitrường;

b)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutư-kinhdoanhnhà ởxãhộiđểbán,chothuê,chothuêmuađốivớicácđốitượngquyđịnhtạiĐiều 53của Luậtnhà ở;

c)Thunhậpcủa cơ quanbáochítừhoạtđộngbáoin,kể cả quảng cáotrên báointheoquyđịnhcủaLuậtbáochí;thunhậpcủacơquanxuấtbảntừhoạt độngxuấtbảntheoquyđịnhcủa Luậtxuấtbản;

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồngnông,lâm,thủysảnởđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộikhókhăn;sản xuất,nhânvàlaitạogiốngcâytrồng,vậtnuôi;sảnxuất,khaithácvàtinhchế muối,trừsảnxuấtmuốiquyđịnhtạikhoản1Điều4củaLuậtnày;đầutưbảo quảnnôngsảnsauthuhoạch,bảoquảnnôngsản,thủysảnvà thực phẩm;

đ)Thunhậpcủahợptácxãhoạtđộngtronglĩnhvựcnôngnghiệp,lâm nghiệp,ngưnghiệp,diêmnghiệpkhôngthuộcđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xã hộikhókhănhoặcđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộiđặcbiệtkhókhăn,trừ thunhậpcủa hợptácxã quyđịnhtạikhoản1 Điều4của Luậtnày.

3.Ápdụngthuếsuất20%trongthờigianmườinămđốivới:

a)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmớitạiđịabàn cóđiềukiệnkinhtế-xã hộikhókhăn;

b)Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmới,baogồm: sảnxuấtthépcaocấp;sảnxuấtsảnphẩmtiếtkiệmnănglượng;sảnxuấtmáy móc,thiếtbịphụcvụchosảnxuấtnôngnghiệp,lâmnghiệp,ngưnghiệp,diêm nghiệp;sảnxuấtthiếtbịtướitiêu;sảnxuất,tinhchếthứcăngiasúc,giacầm, thuỷsản;pháttriểnngànhnghềtruyềnthống.

Từngày01tháng01năm2016,thunhậpcủadoanhnghiệpquyđịnhtại khoảnnàyđượcápdụngthuế suất17%.

4.Ápdụngthuếsuất20%đốivớithunhậpcủaQuỹtíndụngnhândânvà tổchức tàichínhvimô.

Từ ngày01tháng 01năm2016, thunhập củaQuỹtíndụngnhân dânvà tổ chức tàichínhvimôđược ápdụngthuếsuất17%.

5.Đốivớidựáncầnđặcbiệtthuhútđầutưcóquymôlớnvàcôngnghệ caothìthờigianápdụngthuếsuấtưuđãicóthểkéodàithêm,nhưngthờigian kéodàithêmkhôngquámườilămnăm.

6.ThờigianápdụngthuếsuấtưuđãiquyđịnhtạiĐiềunàyđượctínhtừ nămđầutiêndựánđầutưmớicủadoanhnghiệpcódoanhthu;đốivớidoanh nghiệpcôngnghệcao,doanhnghiệpnôngnghiệpứngdụngcôngnghệcaođược tínhtừngàyđượccấpgiấychứngnhậnlàdoanhnghiệpcôngnghệcao,doanh nghiệpnôngnghiệpứngdụngcôngnghệcao;đốivớidự ánứng dụngcôngnghệ caođược tínhtừngàyđược cấpgiấychứngnhậndựán ứngdụngcôngnghệ cao.

Chínhphủquyđịnhchitiếtvà hướngdẫnthihànhĐiềunày.”

8. Điều14đượcsửađổi,bổsungnhưsau:

 “Điều 14.Ưuđãivềthờigian miễn thuế,giảmthuế

1.Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmớiquyđịnhtại khoản1,điểmakhoản2Điều13củaLuậtnàyvàdoanhnghiệpcôngnghệcao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa khôngquábốnnămvàgiảm50%sốthuếphảinộptốiđakhôngquáchínnăm tiếptheo.

2.Thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựánđầutưmớiquyđịnhtại khoản3Điều13củaLuậtnàyvàthunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựán đầutưmớitạikhucôngnghiệp,trừkhucôngnghiệpthuộcđịabàncóđiềukiện kinhtế- xã hội thuậnlợitheo quyđịnh của pháp luậtđượcmiễn thuế tốiđa không quáhainămvàgiảm50%sốthuếphảinộptốiđakhôngquábốnnămtiếptheo.

3.Thờigianmiễnthuế,giảmthuếđốivớithunhậpcủadoanhnghiệptừ thựchiệndựánđầutưmớiquyđịnhtạikhoản1vàkhoản2Điềunàyđượctính từnămđầutiêncóthunhậpchịuthuếtừdựánđầutư,trườnghợpkhôngcóthu nhậpchịuthuếtrongbanămđầu,kểtừnămđầutiêncódoanhthutừdựánthì thờigianmiễnthuế,giảmthuếđượctínhtừnămthứtư.Thờigianmiễnthuế, giảmthuếđốivớidoanhnghiệpcôngnghệcao,doanhnghiệpnôngnghiệpứng dụngcôngnghệ caoquyđịnhtạiđiểmc khoản1Điều13của Luật nàyđược tính từngàyđược cấpgiấychứngnhậnlà doanhnghiệpcôngnghệ cao,doanhnghiệp nôngnghiệpứngdụngcôngnghệ cao.

4.Doanhnghiệpcódựánđầutưpháttriểndựánđầutưđanghoạtđộng thuộclĩnhvực,địabànưuđãithuếthunhậpdoanhnghiệptheoquyđịnhcủa Luậtnàymởrộngquymôsảnxuất,nângcaocôngsuất,đổimớicôngnghệsản xuất(đầutưmởrộng)nếuđápứngmộttrongbatiêuchíquyđịnhtạikhoảnnày thìđượclựachọnhưởngưuđãithuếtheodựánđanghoạtđộngchothờigian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảmthuế đối với phần thu nhập tăng thêmdođầutưmởrộng.Thờigianmiễnthuế,giảmthuếđốivớithunhậptăng thêmdođầutưmởrộngquyđịnhtạikhoảnnàybằngvớithờigianmiễnthuế, giảmthuếápdụngđốivớidựánđầutưmớitrêncùngđịabàn,lĩnhvựcưuđãi thuếthunhậpdoanhnghiệp.

Dựán đầutưmởrộngđược hưởngưuđãiquyđịnhtạikhoảnnàyphảiđáp ứngmộttrongcáctiêuchísau:

a)Nguyêngiátàisảncốđịnhtăngthêmkhidựánđầutưhoànthànhđi vàohoạtđộngđạttốithiểutừhaimươitỷđồngđốivớidựánđầutưmởrộng thuộclĩnhvựchưởngưuđãithuếthunhậpdoanhnghiệptheoquy địnhcủaLuật nàyhoặc từmườitỷ đồngđốivớicácdự ánđầutưmởrộngthựchiệntạiđịa bàn

cóđiềukiệnkinhtế-xãhộikhókhănhoặcđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhội đặcbiệtkhókhăntheoquy địnhcủa phápluật;

b)Tỷtrọngnguyêngiátàisảncốđịnhtăngthêmđạttốithiểutừ20%so vớitổngnguyêngiátàisảncốđịnhtrướckhiđầutư;

c)Côngsuấtthiếtkếtăngthêmtốithiểutừ20%sovớicôngsuấtthiếtkế trướckhiđầutư.

Trườnghợpdoanhnghiệpđanghoạtđộngcóđầutưmởrộngthuộclĩnh vực,địabàn ưu đãi thuế theo quyđịnh của Luật nàymà khôngđáp ứng một trongbatiêuchíquy địnhtạikhoảnnàythìápdụngưuđãithuếtheodựánđang hoạtđộngchothờigiancònlại(nếucó).

Trườnghợpdoanhnghiệpđượchưởngưuđãithuếtheodiệnđầutưmở rộngthìphầnthunhậptăngthêmdođầutưmở rộngđượchạchtoánriêng;trường hợpkhônghạchtoánriêngđượcthìthunhậptừhoạtđộngđầutưmởrộngxác địnhtheotỷlệgiữanguyêngiátàisảncốđịnhđầutưmớiđưavàosửdụngcho sảnxuất,kinhdoanhtrêntổngnguyêngiátàisảncốđịnhcủadoanhnghiệp.

Thờigianmiễnthuế,giảmthuếquyđịnhtạikhoảnnàyđượctínhtừnăm dựánđầutưhoànthànhđưa vàosảnxuất,kinhdoanh.

Ưuđãithuếquyđịnhtạikhoảnnàykhôngápdụngđốivớicáctrườnghợpđầu tưmởrộngdosápnhập,mualạidoanhnghiệphoặcdựánđầutưđanghoạtđộng. Chínhphủquyđịnhchitiếtvà hướngdẫnthihànhĐiềunày.”

9.Bổsungkhoản3vàoĐiều15nhưsau:

 “3.Doanhnghiệpthựchiệnchuyểngiaocôngnghệthuộclĩnhvựcưutiên chuyểngiaochotổchức,cánhân ởđịabàncóđiềukiệnkinhtế-xãhộikhó khănđượcgiảm50%sốthuếthunhậpdoanhnghiệptínhtrênphầnthunhậptừ chuyểngiaocôngnghệ.”

10. Điều16đượcsửađổi,bổsungnhưsau:

 “Điều 16. Chuyển lỗ

1.Doanhnghiệpcólỗđượcchuyểnlỗsangnămsau;sốlỗnàyđượctrừ vàothunhậptínhthuế.Thờigianđượcchuyểnlỗkhôngquánămnăm,kểtừ nămtiếptheonămphátsinhlỗ.

2.Doanhnghiệpcólỗtừhoạtđộngchuyểnnhượngbấtđộngsản,chuyển nhượngdựánđầutư,chuyểnnhượngquyềnthamgiadựánđầutư saukhiđã thựchiệnbùtrừtheoquyđịnhtạikhoản3Điều7củaLuậtnàynếucònlỗvà doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoángsảnđượcchuyểnlỗsangnămsauvàothunhậptínhthuếcủahoạtđộng đó.Thờigianchuyểnlỗtheoquyđịnhtạikhoản1 Điềunày.”

11. Khoản1 Điều17được sửađổi,bổsungnhưsau:

 “1.Doanhnghiệpthànhlậpvàhoạtđộngtheoquyđịnhcủa phápluậtViệt Namđượctríchtốiđa10%thunhậptínhthuếhàngnămđểlậpQuỹpháttriển khoahọcvàcôngnghệcủadoanhnghiệp.Riêngdoanhnghiệpnhànước,ngoài việcthựchiệntrích Quỹpháttriểnkhoahọcvàcôngnghệtheoquyđịnhcủa LuậtnàycònphảibảođảmtỷlệtríchQuỹpháttriểnkhoahọcvàcôngnghệtối thiểutheoquyđịnhcủa phápluậtvềkhoa học và côngnghệ.”

12. Điều18đượcsửađổi,bổsung nhưsau:

 “Điều 18.Điều kiện áp dụngưu đãithuế

1.Ưuđãithuếthunhậpdoanhnghiệpquyđịnhtạicácđiều13,14,15,16 và17củaLuậtnàyápdụngđốivớidoanhnghiệpthựchiệnchếđộkếtoán,hoá đơn,chứngtừvànộpthuế theokê khai.

Ưuđãithuếthunhậpdoanhnghiệptheodiệndựánđầutưmớiquyđịnh tạiĐiều13vàĐiều14củaLuậtnàykhông ápdụngđốivớicáctrườnghợpchia, tách,sápnhập,hợpnhất,chuyểnđổihìnhthứcdoanhnghiệp,chuyểnđổisởhữu và trườnghợpkhác theoquyđịnhcủaphápluật.

2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinhdoanhđượcưuđãithuếquyđịnhtạiĐiều13vàĐiều14củaLuậtnàyvới thunhậptừhoạtđộngsảnxuất,kinhdoanhkhôngđượcưuđãithuế;trườnghợp khônghạchtoánriêngđượcthìthu nhậptừ hoạtđộngsảnxuất,kinhdoanhđược ưuđãithuế đượcxác địnhtheotỷlệgiữa doanhthucủahoạtđộngsảnxuất,kinh doanhđược ưuđãithuế trêntổngdoanhthucủa doanhnghiệp.

3.Thuếsuất20%quyđịnhtạikhoản2Điều10vàquyđịnhvềưuđãithuế tạikhoản1vàkhoản4Điều4,Điều13vàĐiều14củaLuậtnàykhôngápdụng đốivới:

a)Thunhậptừchuyểnnhượngvốn,chuyểnnhượngquyềngópvốn;thu nhậptừchuyểnnhượngbấtđộngsản,trừnhàởxãhộiquyđịnhtạiĐiều13của Luậtnày;thunhậptừchuyểnnhượngdựánđầutư,chuyểnnhượngquyềntham gia dựánđầutư,chuyểnnhượngquyềnthămdò,khaithác khoángsản;thunhập từhoạtđộngsảnxuất,kinhdoanhởngoàiViệtNam;

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyênquýhiếmkhác và thunhậptừhoạtđộngkhaitháckhoángsản;

c)Thunhậptừkinhdoanhdịchvụthuộcdiệnchịuthuếtiêuthụđặcbiệt theoquyđịnhcủa Luậtthuế tiêuthụđặcbiệt;

d) Trườnghợpkhác theoquyđịnhcủa Chínhphủ.

4.Trongcùngmộtthờigian,nếudoanhnghiệpđượchưởngnhiềumứcưu đãithuếkhácnhauđốivớicùngmộtkhoảnthunhậpthìdoanhnghiệpđượclựa chọnápdụngmức ưuđãithuế cólợinhất.”

Điều 2

1.Luậtnàycóhiệulựcthihànhtừngày01tháng01năm2014,trừquy địnhtạikhoản2Điềunày.

2. Quy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanhthunămkhôngquáhaimươitỷđồngtạikhoản6Điều1vàquyđịnhvề ápdụngthuếsuất10%đốivới thunhậpcủadoanhnghiệptừthựchiệndựán đầutư -kinh doanh nhàở xãhộitạikhoản7Điều1của Luậtnày đượcthực hiện từngày01tháng7năm2013.

3.Doanhnghiệpcódựánđầutưmàtínhđếnhếtkỳtínhthuếnăm2013 cònđangtrongthờigianhưởngưuđãithuếthunhậpdoanhnghiệp(thuếsuất, thờigian miễn,giảm thuế) theoquyđịnhcủacác vănbản quyphạmphápluậtvề thuếthunhậpdoanhnghiệptrướcthờiđiểmLuật nàycóhiệulựcthihànhthì tiếptụcđượchưởngchothờigiancòn lại theo quyđịnh củacác văn bảnđó. TrườnghợpđápứngđiềukiệnưuđãithuếtheoquyđịnhcủaLuậtnàythìđược lựachọnưuđãiđanghưởnghoặcưuđãitheoquyđịnhcủaLuậtnàytheodiện ưuđãiđốivớiđầutưmớichothờigiancònlạinếuđanghưởngtheodiệndoanh nghiệpthànhlậpmớitừdựánđầutưhoặctheodiệnưuđãiđốivớiđầutưmở rộngchothờigiancònlạinếuđanghưởngtheodiệnđầutưmở rộng.

Tínhđếnhếtkỳtínhthuếnăm2015,trườnghợpdoanhnghiệpcódựán đầutưđangđượcápdụngthuếsuấtưuđãi20%quyđịnhtạikhoản3Điều13 Luậtthuếthunhậpdoanhnghiệp số14/2008/QH12đượcsửađổi,bổsungtại khoản7Điều1củaLuậtnàythìkểtừngày01tháng01năm2016đượcchuyển sangápdụngmức thuế suất17%chothờigiancònlại.

4.Bãibỏcácnộidungquyđịnhvềthuếthunhậpdoanhnghiệp tạicác điều,khoảncủa các luật sauđây:

a) Khoản2Điều7của Luậtbảohiểmtiềngửisố06/2012/QH13;

b) Khoản2 Điều4của Luậtbảohiểmytếsố25/2008/QH12;

c)Khoản1Điều10;khoản1Điều12;khoản2Điều18;khoản2Điều19; khoản 1và khoản2Điều22;khoản3 Điều24và khoản2 Điều28 của Luật côngnghệ cao số21/2008/QH12;

d)Cáckhoản1,4,5,6,7và8Điều44,Điều45củaLuậtchuyểngiao côngnghệsố80/2006/QH11;

đ)Khoản1Điều53,khoản5Điều55vàkhoản3Điều86củaLuậtdạy nghềsố76/2006/QH11;

e)Khoản1Điều68 củaLuậtngườilaođộngViệtNamđilàmviệctại nước ngoàisố72/2006/QH11;

g) Khoản2 Điều6của Luậtbảohiểmxã hội số71/2006/QH11;

h) Khoản3 Điều8của Luậttrợgiúppháplýsố69/2006/QH11;

i) Khoản3 Điều66của Luậtgiáodụcđạihọcsố08/2012/QH13;

k) Điều34của Luậtngườikhuyếttậtsố51/2010/QH12;

l) Khoản4 Điều33của Luậtđầutư số59/2005/QH11;

m) Khoản2Điều58,khoản2 Điều73,khoản3 Điều117và khoản3 Điều 125của Luậtdoanhnghiệpsố60/2005/QH11.

5. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản đượcgiaotrongLuật.

LuậtnàyđãđượcQuốchộinướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNam khoáXIII, kỳhọpthứ5thôngquangày19tháng6năm2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘINguyễn Sinh Hùng

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN - www.luatsutoancau.com