Chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 02    Tập thơ Bóng Thời Gian - Thi sĩ Bùi Văn Cang    Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi    Trưởng phòng giao dịch ngân hàng “ôm” 17 tỉ đồng bỏ trốn    Cty Luật Bùi Trọng Hiển nhận hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư    Quy định chế độ chi trả bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm mới    
DANH MỤC PHÁP LUẬT

Luật Sư Toàn Cầu

Tư vấn Luật

Văn bản Luật

Tin tức Pháp luật

Pháp luật cười

L. hệ Luật sư

Thơ & Nhạc

Tuyển dụng

TIN TỨC PHÁP LUẬT MỚI
THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
ÐC: 223 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: 0913.15.33.15 - 0913.748.948
Email: luatsutoancau@yahoo.com
luatsuhien007@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách trực tuyến : 1
Danh mục các Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết được Quốc hội ban hành từ năm 1945 đến nay

www.luatsutoancau.com

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

49/2013/QH13

21/06/2013

Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

37/2013/QH13

20/06/2013

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp

36/2013/QH13

20/06/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú

35/2013/QH13

20/06/2013

Luật Hòa giải ở cơ sở

33/2013/QH13

19/06/2013

Luật Phòng, chống thiên tai

32/2013/QH13

19/06/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiêp

31/2013/QH13

19/06/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

30/2013/QH13

19/06/2013

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

29/2013/QH13

18/06/2013

Luật Khoa học và công nghệ

28/2013/QH13

12/06/2013

Luật Phòng, chống khủng bố

38/2012/QH13

23/11/2012

Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

36/2012/QH13

23/11/2012

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

27/2012/QH13

23/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

26/2012/QH13

22/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhâp cá nhân

35/2012/QH13

21/11/2012

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

25/2012/QH13

21/11/2012

LUẬT THỦ ĐÔ

24/2012/QH13

20/11/2012

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC

23/2012/QH13

20/11/2012

LUẬT HỢP TÁC XÃ

22/2012/QH13

20/11/2012

LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA

21/2012/QH13

20/11/2012

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

20/2012/QH13

20/11/2012

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

19/2012/QH13

20/11/2012

LUẬT XUẤT BẢN

29/2012/QH13

21/06/2012

NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

18/2012/QH13

21/06/2012

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

17/2012/QH13

21/06/2012

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

16/2012/QH13

21/06/2012

LUẬT QUẢNG CÁO

24/2012/QH13

20/06/2012

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

15/2012/QH13

20/06/2012

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

14/2012/QH13

20/06/2012

LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

13/2012/QH13

20/06/2012

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

12/2012/QH13

20/06/2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN

11/2012/QH13

20/06/2012

LUẬT GIÁ

10/2012/QH13

18/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

09/2012/QH13

18/06/2012

LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

08/2012/QH13

18/06/2012

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

06/2012/QH13

18/06/2012

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI

22/2012/QH13

26/05/2012

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII, ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LONG AN

05/2011/QH13

26/11/2011

LUẬT CƠ YẾU

04/2011/QH13

11/11/2011

LUẬT ĐO LƯỜNG

03/2011/QH13

11/11/2011

LUẬT TỐ CÁO

02/2011/QH13

11/11/2011

LUẬT KHIẾU NẠI

01/2011/QH13

11/11/2011

LUẬT LƯU TRỮ

10/2011/QH13

08/11/2011

NGHI QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HÔI 5 NĂM 2011-2015

67/2011/QH12

29/03/2011

LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

66/2011/QH12

29/03/2011

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

65/2011/QH12

29/03/2011

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

64/2010/QH12

07/12/2010

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

56/2010/QH12

07/12/2010

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

63/2010/QH12

06/12/2010

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

62/2010/QH12

06/12/2010

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN

61/2010/QH12

06/12/2010

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

55/2010/QH12

06/12/2010

NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

60/2010/QH12

30/11/2010

LUẬT KHOÁNG SẢN

59/2010/QH12

30/11/2010

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

58/2010/QH12

29/11/2010

LUẬT VIÊN CHỨC

57/2010/QH12

29/11/2010

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

56/2010/QH12

29/11/2010

LUẬT THANH TRA

51/2010/QH12

08/11/2010

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

54/2010/QH12

29/06/2010

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

53/2010/QH12

29/06/2010

LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

51/2010/QH12

29/06/2010

LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT

47/2010/QH12

29/06/2010

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

46/2010/QH12

29/06/2010

LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

55/2010/QH12

28/06/2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

52/2010/QH12

28/06/2010

LUẬT NUÔI CON NUÔI

50/2010/QH12

28/06/2010

LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

49/2010/QH12

28/06/2010

LUẬT BƯU CHÍNH

48/2010/QH12

28/06/2010

LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

45/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

44/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

43/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

42/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

41/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT VIỄN THÔNG

40/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

39/2009/QH12

04/12/2009

LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI

39/2009/QH12

17/11/2009

NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2010

36/2009/QH12

13/11/2009

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HÔI NĂM 2010

38/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

37/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

36/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

35/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

34/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

33/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

32/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA

31/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH

30/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

29/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG

28/2009/QH12

29/06/2009

LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

10/2009/PL-UBTVQH12

13/03/2009

PHÁP LỆNH ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN

27/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

26/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

24/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

23/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

22/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

21/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT CÔNG NGHỆ CAO

20/2008/QH12

28/11/2008

LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC

23//2008/QH12

06/11/2008

Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

27/2000/PL-UBTVQH10

24/08/2008

Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão

15/2008/QH12

19/06/2008

Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản

19/2008/QH12

12/06/2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

18/2008/QH12

12/06/2008

Luật Năng lượng nguyên tử

17/2008/QH12

12/06/2008

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

16/2008/QH12

12/06/2008

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

14/2008/QH12

12/06/2008

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

13/2008/QH12

12/06/2008

Luật Thuế giá trị gia tăng

12/2008/QH12

12/06/2008

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

11/2008/QH12

12/06/2008

Luật Hoạt động Chữ thập đỏ

10/2008/QH12

12/06/2008

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

09/2008/QH12

12/06/2008

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

13/1999/PL-UBTVQH10

27/04/2008

Pháp lệnh về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

09/PL-UBTVQH

25/02/2008

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

08/2007/QH12

05/12/2007

LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

05/2007/QH12

05/12/2007

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

04/2007/QH12

05/12/2007

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

03/2007/QH12

05/12/2007

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

02/2007/QH12

05/12/2007

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

07/2007/QH12

21/11/2007

LUẬT ĐẶC XÁ

06/2007/QH12

21/11/2007

LUẬT HÓA CHẤT

01/2007/QH12

17/08/2007

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

84/2007/QH11

11/04/2007

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

83/2007/QH11

11/04/2007

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI CỦA QUỐC HỘI SỐ 83/2007/QH11 NGÀY 02/4/2007

82/2006/QH11

12/12/2006

Luật Công chứng

81/2006/QH11

12/12/2006

Luật Cư trú

80/2006/QH11

12/12/2006

Luật Chuyển giao công nghệ

79/2006/QH11

12/12/2006

Luật Đê điều

78/2006/QH11

12/12/2006

Luật Quản lý thuế

77/2006/QH11

12/12/2006

Luật Thể dục, Thể thao

76/2006/QH11

12/12/2006

Luật Dạy nghề

75/2006/QH11

12/12/2006

Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

74/2006/QH11

12/12/2006

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

73/2006/QH11

12/12/2006

Luật Bình đẳng giới

72/2006/QH11

12/12/2006

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

1044/2006/NQ-UBTVQH11

08/09/2006

Nghị quyết về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng

71/2006/QH11

12/07/2006

Luật Bảo hiểm Xã hội

70/2006/QH11

12/07/2006

Luật Chứng khoán

69/2006/QH11

12/07/2006

Luật Trợ giúp pháp lý

68/2006/QH11

12/07/2006

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

67/2006/QH11

12/07/2006

Luật Công nghệ thông tin

66/2006/QH11

12/07/2006

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

65/2006/QH11

12/07/2006

Luật Luật sư

64/2006/QH11

12/07/2006

Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

63/2006/QH11

12/07/2006

Luật Kinh doanh bất động sản

62/2006/QH11

12/07/2006

Luật Điện ảnh

61/2005/QH11

12/12/2005

Luật Đấu thầu

60/2005/QH11

12/12/2005

Luật Doanh nghiệp

59/2005/QH11

12/12/2005

Luật Đầu tư

58/2005/QH11

12/12/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

54/2005/QH11

12/12/2005

Luật Công an nhân dân

52/2005/QH11

12/12/2005

Luật Bảo vệ môi trường

50/2005/QH11

12/12/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

57/2005/QH11

09/12/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng

56/2005/QH11

09/12/2005

Luật Nhà ở

55/2005/QH11

09/12/2005

Luật Phòng, chống tham nhũng

53/2005/QH11

09/12/2005

Luật Thanh niên

51/2005/QH11

09/12/2005

Luật Giao dịch điện tử

49/2005/QH11

09/12/2005

Luật Các công cụ chuyển nhượng

48/2005/QH11

09/12/2005

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

48/2005/QH11

03/11/2005

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006

47/2005/QH11

01/11/2005

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

47/2005/QH11

27/06/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

46/2005/QH11

27/06/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản

45/2005/QH11

27/06/2005

Luật Thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu

44/2005/QH11

27/06/2005

Luật Du lịch

40/2005/QH11

27/06/2005

Bộ luật Hàng hải

39/2005/QH11

27/06/2005

Luật Quốc phòng

38/2005/QH11

27/06/2005

Luật Giáo dục

36/2005/QH11

27/06/2005

Luật Thương mại

35/2005/QH11

27/06/2005

Luật Đường sắt

34/2005/QH11

27/06/2005

Luật Dược

33/2005/QH11

27/06/2005

Bộ luật Dân sự

43/2005/QH11

24/06/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

42/2005/QH11

24/06/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

41/2005/QH11

24/06/2005

Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

37/2005/QH11

24/06/2005

Luật Kiểm toán nhà nước

45/2005/QH11

14/06/2005

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự

44/2005/QH11

14/06/2005

Nghị quyết về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

32/2004/QH11

14/12/2004

Luật An ninh quốc gia

31/2004/QH11

14/12/2004

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

30/2004/QH11

14/12/2004

Luật Xuất bản

29/2004/QH11

14/12/2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

28/2004/QH11

14/12/2004

Luật Điện lực

27/2004/QH11

14/12/2004

Luật Cạnh tranh

41/2004/QH11

03/12/2004

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2005

40/2004/QH11

03/12/2004

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005

38/2004/QH11

03/12/2004

Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh

37/2004/QH11

03/12/2004

Về giáo dục

36/2004/QH11

03/12/2004

Nghị quyết về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

35/2004/QH11

25/11/2004

Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005

26/2004/QH11

24/06/2004

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

25/2004/QH11

24/06/2004

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

24/2004/QH11

24/06/2004

Bộ luật Tố tụng dân sự

23/2004/QH11

24/06/2004

Luật Giao thông đường thủy nội địa

22/2004/QH11

24/06/2004

Luật Thanh tra

21/2004/QH11

24/06/2004

Luật Phá sản

20/2004/QH11

24/06/2004

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

19/2003/QH11

10/12/2003

Bộ luật Tố tụng Hình sự

18/2003/QH11

10/12/2003

Luật Hợp tác xã

16/2003/QH11

10/12/2003

Luật Xây dựng

15/2003/QH11

10/12/2003

Luật Thi đua, khen thưởng

14/2003/QH11

10/12/2003

Luật Doanh nghiệp Nhà nước

13/2003/QH11

10/12/2003

Luật Đất đai

12/2003/QH11

10/12/2003

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

11/2003/QH11

10/12/2003

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

24/2003/QH11

26/11/2003

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

17/2003/QH11

26/11/2003

Luật Thủy sản

10/2003/QH11

26/06/2003

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

08/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

07/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

06/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

05/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI

04/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT THỐNG KÊ

03/2003/QH11

26/06/2003

LUẬT KẾ TOÁN

10/2003/PL-UBTVQH11

17/03/2003

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM

08/2003/PL-UBTVQH11

25/02/2003

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25/ 02/2003 VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

07/2003/PL-UBTVQH11

25/02/2003

Pháp lệnh về Hành nghề Y, Dược tư nhân

02/2002/QH11

27/12/2002

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/2002/QH11

27/12/2002

Nghị quyết về ngân sách nhà nước

05/2002/PL-UBTVQH11

04/11/2002

Pháp lệnh của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội số 05/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/11/2002 về Tổ chức Việnkiểmsátquânsự

42/2002/PL-UBTVQH10

25/05/2002

Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

57/2002-QH10

02/04/2002

Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X

35/2002-QH10

02/04/2002

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động

34/2002-QH10

02/04/2002

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

33/2002-QH10

02/04/2002

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

51/2001/QH10

25/12/2001

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992

32/2001/QH10

25/12/2001

Luật Tổ chức Chính phủ

31/2001/QH10

25/12/2001

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

30/2001/QH10

25/12/2001

Luật Tổ chức Quốc hội

39/2001/PL-UBTVQH10

16/11/2001

Pháp lệnh về Quảng cáo

38/2001/PL-UBTVQH10

28/08/2001

Pháp lệnh về Phí và lệ phí

37/2001/PL-UBTVQH10

25/07/2001

Pháp lệnh về Luật sư

36/2001/PL-UBTVQH10

25/07/2001

Pháp lệnh về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

29/2001/QH10

29/06/2001

Luật Hải quan

28/2001/QH10

29/06/2001

Luật Di sản văn hóa

27/2001/QH10

29/06/2001

Luật Phòng cháy và Chữa cháy

26/2001/QH10

29/06/2001

Luật Giao thông đường bộ

25/2001/QH10

29/06/2001

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

34/2001/PL-UBTVQH10

04/04/2001

Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia

34/2001/QH10

04/04/2001

Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

32/2001/PL-UBTVQH10

04/04/2001

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

31/2000/PL-UBTVQH10

28/02/2001

Pháp lệnh thư viện

30/2000/PL-UBTVQH10

28/12/2000

Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước

41/2000/NQ-QH10

09/12/2000

Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

40/2000/NQ-QH10

09/12/2000

Nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

24/2000/QH10

09/12/2000

Luật Kinh doanh Bảo hiểm

23/2000/QH10

09/12/2000

Luật Phòng, chống ma túy

35/2000/QH10

09/06/2000

Nghị quyết về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

22/2000/QH10

09/06/2000

Luật Hôn nhân và Gia đình

21/2000/QH10

09/06/2000

Luật Khoa học và công nghệ

20/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

19/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí

18/2000/QH10

09/06/2000

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

   

http://www.luatsutoancau.com - CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

18/1999/PL-UBTVQH10

24/12/1999

Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá

17/1999/PL-UBTVQH10

24/12/1999

Pháp lệnh Thương phiếu

32/1999/QH10

21/12/1999

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự

17/1999/QH10

21/12/1999

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

16/1999/QH10

21/12/1999

Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

16/1999/PL-UBTVQH10

06/10/1999

Pháp lệnh về Đo lường

14/1999/QH10

26/06/1999

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

13/1999/QH10

12/06/1999

Luật Doanh nghiệp

12/1999/QH10

12/06/1999

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

10/1998/PL-UBTVQH10

25/12/1998

Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

09/1998/PL-UBTVQH10

25/12/1998

Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

20/1998/QH

02/12/1998

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999

19/1998/QH10

02/12/1998

Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ tư Quốc hội 10

11/1998/QH

02/12/1998

Luật Giáo dục

11/1998/QH10

02/12/1998

Luật Thương mại

   

www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

10/1998/QH10

02/12/1998

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

   

www.luatsutoancau.comCÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

09/1998/QH10

02/12/1998

Luật Khiếu nại, tố cáo

06/1998/PL-UBTVQH10

30/07/1998

Pháp lệnh về Người tàn tật

08/1998/QH

01/06/1998

Luật Tài nguyên nước

06/1998/QH

01/06/1998

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

04/1998/QH10

01/06/1998

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

03/1998/QH

01/06/1998

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

   

http://www.luatsutoancau.com - CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

07/1998/QH10

20/05/1998

Luật Quốc tịch Việt Nam

05/1998/QH10

20/05/1998

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

07/1997/QHX

31/12/1997

Luật Các tổ chức tín dụng

06/1997/QHX

31/12/1997

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

12/1997/QH

12/12/1997

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1998

11/1997/QH

12/12/1997

Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998.

08/1997/QH

05/12/1997

Nghị quyết về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

07/1997/QH

05/12/1997

Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

06/1997/QH

05/12/1997

Nghị quyết về dự án Khí - điện - đạm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

02/1997/QH

10/05/1997

Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX

01/1997/QH

10/05/1997

Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước 5 năm từ năm 1996 đến năm 2000

56/L/CTN

17/04/1997

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội

58/CTN

01/01/1997

Luật Thương mại

57/CTN

01/01/1997

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

57/CTN

01/01/1997

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

57/CTN

01/01/1997

Luật Thuế giá trị gia tăng

07/1997/QH

01/01/1997

Luật Tổ chức tín dụng

06/1997/QH

01/01/1997

Luật Ngân hàng Nhà nước

05/1997/QH

01/01/1997

Nghị quyết về tiêu chuẩn các Công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư

02/1997/QHIX

01/01/1997

Luật Hợp tác xã - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9

01/1997/QHIX

01/01/1997

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10

01/1996/QHIX

12/11/1996

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10

02/1996/QHIX

01/09/1996

Luật Khoáng sản - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9

47/CTN

03/04/1996

Luật Hợp tác xã

   

http://www.luatsutoancau.com - CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

03/1996/QHIX

20/03/1996

Luật Ngân sách nhà nước - Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9

     

52/CTN

01/01/1996

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

44/L/CTN

09/11/1995

Bộ luật Dân sự

43/L/CTN

09/11/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

43/CTN

09/11/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

43/L/CTN

09/11/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Doanh thu

00/KHÔNG SỐ

28/10/1995

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 1996

00/KHÔNG SỐ

28/10/1995

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX

00/KHÔNG SỐ

28/10/1995

Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996

00/KHÔNG SỐ

28/10/1995

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1996 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX

00/KHÔNG SỐ

28/10/1995

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Dân sự

00/KHÔNG SỐ

28/10/1995

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994

00/KHÔNG SỐ

03/10/1995

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ

00/KHÔNG SỐ

03/10/1995

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ

39/L/CTN

30/04/1995

Luật Doanh nghiệp Nhà nước

39/L/CTN

30/04/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

00/KHÔNG SỐ

20/04/1995

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995

00/KHÔNG SỐ

01/11/1994

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1995

00/KHÔNG SỐ

01/11/1994

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất

35/L/CTN

05/07/1994

Bộ luật Lao động

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

35/L/CTN

05/07/1994

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

35/L/CTN

05/07/1994

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

30/L/CTN

10/01/1994

Luật Phá sản doanh nghiệp

29/L/CTN

10/01/1994

Luật Bảo vệ môi trường

29/L/CTN

10/01/1994

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân

 

01/01/1994

Nghị quyết về việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

24/L/CTN

24/07/1993

Luật Đất đai

23/L/CTN

24/07/1993

Luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp

22/L/CTN

19/07/1993

Luật Xuất bản

21/L/CTN

19/07/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

18/L/CTN

19/07/1993

Luật Dầu khí

17/L/CTN

19/07/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu

06/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

   

http://www.luatsutoancau.com - CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

05/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

04/L/CTN

02/01/1993

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

03/L/CTN

10/10/1992

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

02/L/CTN

10/10/1992

Luật Tổ chức Toà án nhân dân

   

http://www.luatsutoancau.com - CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

00/KHÔNG SỐ

06/10/1992

Nghị quyết quy định một số điểm về việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân

01/L/CTN

02/10/1992

Luật Tổ chức Chính phủ

00/KHÔNG SỐ

01/10/1992

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ

68/LCT/HĐNN8

18/04/1992

Hiến pháp năm 1992

67/LCT/HĐNN8

18/04/1992

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội

66/LCT/HĐNN8

18/04/1992

Luật Tổ chức Quốc hội

64/LCT/HĐNN8

04/01/1992

Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu

63/LCT/HĐNN8

04/01/1992

Luật Hàng không dân dụng

 

01/01/1992

Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

58/LCT/HĐNN8

19/08/1991

Luật Bảo vệ và phát triển rừng

57/LCT/HĐNN8

16/08/1991

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

56/LCT/HĐNN8

16/08/1991

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

55/LCT/HĐNN8

16/08/1991

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

48/LCT/HĐNN8

02/01/1991

Luật Doanh nghiệp tư nhân

47/LCT/HĐNN8

02/01/1991

Luật Công ty

46/LCT/HĐNN8

02/01/1991

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

45/LCT/HĐNN8

02/01/1991

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

 

01/01/1991

Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

270/b-NQ/HĐNN8

08/08/1990

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

270/b-NQ/HĐNN8

08/08/1990

Luật Thuế Doanh thu

42/LCT/HĐNN8

12/07/1990

Bộ luật Hàng hải

41/LCT/HĐNN8

07/07/1990

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

40/LCT/HĐNN8

07/07/1990

Luật Công đoàn

39/LCT/HĐNN8

07/07/1990

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

00/KHÔNG SỐ

30/06/1990

Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/LCT/HĐNN8

02/01/1990

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

29/LCT/HĐNN8

02/01/1990

Luật Báo chí

 

01/01/1990

Nghị quyết về dự án Luật Thuế nông nghiệp

 

01/01/1990

Nghị quyết về dự án Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần

 

01/01/1990

Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế Doanh thu, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Lợi tức

00/KHÔNG SỐ

28/12/1989

Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

00/KHÔNG SỐ

28/12/1989

Nghị quyết về việc uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước quy định một số thuế mới

21/LCT/HĐNN8

11/07/1989

Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân

20/LCT/HĐNN8

11/07/1989

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

19/LCT/HĐNN8

11/07/1989

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

00/KHÔNG SỐ

30/06/1989

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

12/LCT/HĐNN8

04/01/1989

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Toà án nhân dân

11/LCT/HĐNN8

04/01/1989

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

 

01/01/1989

Nghị quyết về Dự án Luật Công đoàn

 

01/01/1989

Nghị quyết về 4 dự án Luật Thuế Nông nghiệp, Doanh nghiệp, Hàng hoá, Lợi tức

00/KHÔNG SỐ

22/12/1988

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội

00/KHÔNG SỐ

22/12/1988

Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

07/LCT/HĐNN8

09/07/1988

Bộ luật Tố tụng hình sự

05/LCT/HĐNN8

11/01/1988

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch

04/LCT/HĐNN8

09/01/1988

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

03/LCT/HĐNN8

08/01/1988

Luật Đất đai

 

01/01/1988

Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ nhân dân

00/KHÔNG SỐ

29/12/1987

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1986 - 1990 và năm 1988

21/LCT/HĐNN7

03/01/1987

Luật Hôn nhân và gia đình

 

01/01/1986

Nghị quyết về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình

17/LCT/HĐNN7

09/07/1985

Bộ luật Hình sự

13/LCT/HĐNN7

02/01/1984

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

11/LCT/HĐNN7

09/07/1983

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

06/LCT/HĐNN7

10/01/1982

Luật Nghĩa vụ quân sự

02/LCT/HĐNN7

14/07/1981

Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng

03/LCT/HĐNN7

13/07/1981

Luật Tổ chức Toà án nhân dân

03/LCT/HĐNN7

13/07/1981

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

01/LCT/HĐNN7

11/07/1981

Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước

248/LCT

19/12/1980

Hiến pháp năm 1980

 

01/01/1980

Nghị quyết về việc phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23/6/1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về Thuế công thương nghiệp và Thuế sát sinh

   

http://www.luatsutoancau.com - CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

770/NQ-QH/K6

18/12/1979

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức

315/NQ/QHK6

14/09/1978

Nghị quyết phê chuẩn Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế

247/NQ/QHK6

26/05/1978

Nghị quyết bổ sung Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

 

01/01/1978

Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết và Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

00/KHÔNG SỐ

02/07/1976

Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca

00/KHÔNG SỐ

02/07/1976

Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới

00/KHÔNG SỐ

27/12/1975

Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính

00/KHÔNG SỐ

28/12/1974

Nghị quyết sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội

216/NQ/QHK4

17/08/1972

Nghị quyết thông qua phương hướng điều chỉnh ngân sách năm 1972

92/LCT

27/10/1966

Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép

45/LCT

25/04/1965

Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự

00/KHÔNG SỐ

10/04/1965

Nghị quyết về vấn đề giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới

00/KHÔNG SỐ

25/06/1964

Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội

00/KHÔNG SỐ

08/05/1963

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963

51/LCT

10/11/1962

Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp

50/LCT

10/11/1962

Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự

20/LCT

26/07/1960

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

19/LCT

26/07/1960

Luật Tổ chức Toà án nhân dân

18/LCT

26/07/1960

Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ

17/LCT

26/07/1960

Luật Tổ chức Quốc hội

00/KHÔNG SỐ

06/07/1960

Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội

11/SL

28/04/1960

Luật Nghĩa vụ quân sự

03/SL

13/01/1960

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội

01/SL

01/01/1960

Hiến pháp năm 1960

00/KHÔNG SỐ

27/05/1959

Nghị quyết về dự luật Hôn nhân và gia đình

00/KHÔNG SỐ

14/12/1958

Nghị quyết về vấn đề Luật Hôn nhân và gia đình

110/SL/L011

31/05/1958

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

109/SL/L011

31/05/1958

Luật Quy định chế độ phục vụ của Sỹ quan Quân đội nhân dân

108/L.1

05/11/1957

Luật Công đoàn

103/SL/L.005

20/05/1957

Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân

101/SL/L.003

20/05/1957

Luật Quy định quyền tự do hội họp

100/SL/L.002

20/05/1957

Luật về Chế độ báo chí

00/KHÔNG SỐ

24/01/1957

Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội

00/KHÔNG SỐ

22/01/1957

Nghị quyết về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng

00/KHÔNG SỐ

22/01/1957

Nghị quyết về công tác dân tộc

00/KHÔNG SỐ

22/01/1957

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao

00/KHÔNG SỐ

21/01/1957

Nghị quyết về vấn đề tài chính ngân sách

00/KHÔNG SỐ

20/01/1957

Nghị quyết về công tác khôi phục kinh tế

00/KHÔNG SỐ

18/01/1957

Nghị quyết về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà

102/L.0

01/01/1957

Luật Quy định quyền lập hội

00/KHÔNG SỐ

26/03/1955

Nghị quyết về vấn đề tôn giáo

00/KHÔNG SỐ

25/03/1955

Nghị quyết về chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số

00/KHÔNG SỐ

25/03/1955

Nghị quyết về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ

197/SL

19/12/1953

Luật Cải cách ruộng đất

00/KHÔNG SỐ

08/02/1950

Nghị quyết về việc gửi điện văn cho Chính phủ và Quốc hội các nước đã công nhận Chính phủ ta và một số công tác trong thời gian tới

00/KHÔNG SỐ

24/09/1949

Nghị quyết về việc đón tiếp khách nước ngoài và phương hướng công tác trong thời gian tới

01/.

09/11/1946

Hiến pháp năm 1946

00/KHÔNG SỐ

08/11/1946

Nghị quyết về chủ quyền, quan thuế và ngoại thương của nước Việt Nam

00/KHÔNG SỐ

08/11/1946

Nghị quyết về giấy bạc 500 đồng

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂNwww.luatsutoancau.com

Các tin tức khác