Hạn chế tiêu cực, cần luật hóa “bút phê”?    Phạt báo chí: Phải công bằng    “Cuộc chiến” con ruồi trong chai nước    Thấy gì từ đề xuất luật hóa “chạy chức, chạy quyền”?    Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014    Pháp luật cười   
DANH MỤC PHÁP LUẬT

Luật Sư Toàn Cầu

Tư vấn Luật

Văn bản Luật

Tin tức Pháp luật

Pháp luật cười

L. hệ Luật sư

Thơ & Nhạc

Tuyển dụng

TIN TỨC PHÁP LUẬT MỚI
THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
ÐC: 223 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: 0913.15.33.15 - 0913.748.948
Email: luatsutoancau@yahoo.com
luatsuhien007@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách trực tuyến : 3
Văn bản luật Kinh doanh
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước...
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứHiến...
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Luật số: 23/2012/QH13   LUẬT HỢP TÁC XÃ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
(luatsutoancau.com)          QUỐC HỘI              -------- Luật số: 37/2013/QH13              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ...
  (luatsutoancau.com) DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH   (Kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu...
(luatsutoancau.com) CHÍNH PHỦ _______ Số:43/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng 4  năm  2010   NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký doanh nghiệp _________   CHÍNH PHỦ Căn cứ...
(luatsutoancau.com) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------------   Số: 01/2013/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      ...
www.luatsutoancau.com         CHÍNH PHỦ          ________ Số: 102/2010/NĐ-CP            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ...