Danh mục các Luật, Pháp lệnh và Nghị quyết được Quốc hội ban hành từ năm 1945 đến nay    Ngân hàng Nhà nước chính thức nắm 100% vốn NH Xây dựng     Tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử    Đến tháng 9/2015 cắt giảm số giờ tuân thủ về thuế còn 121,5 giờ/năm    Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014    Từ 9/3, TP HCM cấp đổi giấy phép lái xe qua tổng đài   
DANH MỤC PHÁP LUẬT

Luật Sư Toàn Cầu

Tư vấn Luật

Văn bản Luật

Tin tức Pháp luật

Pháp luật cười

L. hệ Luật sư

Thơ & Nhạc

Tuyển dụng

TIN TỨC PHÁP LUẬT MỚI
THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
ÐC: 223 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: 0913.15.33.15 - 0913.748.948
Email: luatsutoancau@yahoo.com
luatsuhien007@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách trực tuyến : 1
Văn bản luật Hành chính
(luatsutoancau.com) QUỐC HỘI ________ Luật số: 05/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________   LUẬT CƠ YẾU   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...
(luatsutoancau.com) QUỐC HỘI _____ Luật số: 01/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT LƯU TRỮ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...
    (luatsutoancau.com) QUỐC HỘI _________ Luật số: 63/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________    LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ...
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI _____ Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT TỐ CÁO   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI _____ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT KHIẾU NẠI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...
(luatsutoancau.com)            QUỐC HỘI Luật số: 15/2012/QH13     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    LUẬT XỬ LÝ...
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI Số: 25/2012/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012                             LUẬT THỦ ĐÔ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa...
(luatsutoancau.com) QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Luật số: 36/2013/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ...
CHÍNH PHỦ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 110/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM...
(luatsutoancau.com)     QUỐC HỘI _________ Luật số: 64/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________   LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...
1 2