Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/02/2015    Nghị định mới có hiệu lực từ 01/03/2015    Tin tức Pháp luật trong ngày    Đòi ‘con dâu hụt’ trả vàng cưới    Đề xuất bỏ án tử hình với bảy tội danh    Phải có giải pháp hạn chế tối đa tiêu cực trong dự án ODA   
DANH MỤC PHÁP LUẬT

Luật Sư Toàn Cầu

Tư vấn Luật

Văn bản Luật

Tin tức Pháp luật

Pháp luật cười

L. hệ Luật sư

Thơ & Nhạc

Tuyển dụng

TIN TỨC PHÁP LUẬT MỚI
THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
ÐC: 223 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: 0913.15.33.15 - 0913.748.948
Email: luatsutoancau@yahoo.com
luatsuhien007@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách trực tuyến : 1
Thủ tướng nói gì khi đạo đức xã hội ngày càng suy thoái?

(www.luatsutoancau.com)

Thủ tướng nói gì khi đạo đức xã hội ngày càng suy thoái?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Võ Thị Dung về các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

Thủ tướng nói gì khi đạo đức xã hội ngày càng suy thoái?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, đại biểu Võ Thị Dung (đoàn TP.HCM) đã chất vấn Thủ tướng về các giải pháp nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

Đại biểu Võ Thị Dung cho rằng: Nhiệm kỳ khóa 13 đã qua 2/3 chặng đường, điều hành của Thủ tướng Chính phủ tuy đã đạt được một số kết quả đối với mục tiêu kềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, theo đại biểu đối với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội chưa có nhiều chuyển biến, thậm chí có lĩnh vực giảm sút như văn hóa (đạo đức xã hội suy thoái nghiêm trọng), giáo dục, y tế (nhiều bất cập, nhân dân bức xúc)... đã và đang gây ra nhiều hậu quả xấu cho xã hội, bất an cho nhân dân.

“Đề nghị Thủ tướng cho biết ngay trong nhiệm kỳ này sẽ có các giải pháp gì nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế... tiến triển đồng bộ hoặc theo kịp phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội”, đại biểu Dung thẳng thắn.

Do không đủ thời gian, sau hơn 2 tháng diễn ra kỳ họp, Thủ tướng đã có văn bản trả lời đến đại biểu Dung về các vấn đề trên

Trong văn bản trả lời đại biểu Dung, Thủ tướng đã nhắc lại nội dung đã báo cáo trước Quốc hội. Theo đó, Thủ tướng khẳng định trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn bố trí tăng nguồn lực từ ngân sách nhà nước đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Thủ tướng đồng tình với ý kiến của đại biểu: văn hóa, xã hội có nhiều mặt hạn chế, yếu kém, chậm được khắc phục. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư còn lớn và chậm được thu hẹp. Số người thiếu việc làm và việc làm không ổn định còn lớn, nhất là trong thanh niên.

Bên cạnh đó, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân còn nhiều mặt hạn chế. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, việc khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện còn chậm, nhất là tại tuyến trung ương và tuyến cuối.

Nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội còn hạn hẹp. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn. Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thông tin truyền thông nhiều mặt còn hạn chế.

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chưa đạt yêu cầu; tác động của mặt trái cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế chưa được ngăn chặn có hiệu quả; nhiều biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống gây bức xúc trong xã hội. Tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn..

Thủ tướng khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế..., trong đó tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học, đào tạo nghề công lập.

Thủ tướng cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục phổ thông. Tập trung phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các vùng khó khăn, miền núi, đồng bào dân tộc. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn đến năm 2020.

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục; chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các hiện tượng tiêu cực gây bức xúc xã hội.

Thủ tướng cũng cho biết giải pháp lớn tiếp theo là tổ chức triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phát huy tính năng động sáng tạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các hội văn học - nghệ thuật, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ văn hoá.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ gây bức xúc hoặc tình trạng vi phạm kéo dài: tổ chức lễ hội, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch...

MẠNH NGUYỄN

 Theo BizLIVE