Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 04/2015    Chính sách nổi bật có hiệu lực từ 01/02/2015    Cty Luật Bùi Trọng Hiển nhận hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư    Chính sách văn hóa xã hội có hiệu lực trong tháng 02/2015    Ai cũng có quyền tố giác tội phạm    Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Hiến pháp   
DANH MỤC PHÁP LUẬT

Luật Sư Toàn Cầu

Tư vấn Luật

Văn bản Luật

Tin tức Pháp luật

Pháp luật cười

L. hệ Luật sư

Thơ & Nhạc

Tuyển dụng

TIN TỨC PHÁP LUẬT MỚI
THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
ÐC: 223 Đinh Bộ Lĩnh - P.26 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: 0913.15.33.15 - 0913.748.948
Email: luatsutoancau@yahoo.com
luatsuhien007@gmail.com

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách trực tuyến : 1
Văn bản luật Thuế
(luatsutoancau.com) QUỐC HỘI _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Luật số: 21/2012/QH13   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ   Căn cứ Hiến...
  (luatsutoancau.com) QUỐC HỘI _________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Luật số: 26/2012/QH13   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn...
  (luatsutoancau.com)        CHÍNH PHỦ Số: 83/2013/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 07 năm 2013                             NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một...
    BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013. THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ...
QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 32/2013/QH13 Hà Nội, ngày19tháng6năm2013   LUẬT SỬAĐỔI,BỔSUNGMỘTSỐ ĐIỀU CỦALUẬTTHUẾTHUNHẬPDOANHNGHIỆP   CăncứHiếnphápnướcCộnghòaxãhộichủnghĩaViệtNamnăm1992 đãđượcsửađổi, bổsungmộtsốđiềutheoNghịquyếtsố51/2001/QH10; QuốchộibanhànhLuậtsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaLuậtthuếthu nhậpdoanhnghiệpsố14/2008/QH12.   Điều 1 Sửa đổi, bổsungmộtsốđiềucủa Luậtthuếthu nhậpdoanhnghiệp: 1....
www.luatsutoancau.com QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 31/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ...
      BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ...
      CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 92/2013/NĐ-CP                           Hà Nội,...