DANH MỤC CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI BAN HÀNH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

49/2013/QH13 21/06/2013 Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
37/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp
36/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú
35/2013/QH13 20/06/2013 Luật Hòa giải ở cơ sở
33/2013/QH13 19/06/2013 Luật Phòng, chống thiên tai
32/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiêp
31/2013/QH13 19/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
30/2013/QH13 19/06/2013 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và công nghệ
28/2013/QH13 12/06/2013 Luật Phòng, chống khủng bố
38/2012/QH13 23/11/2012 Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
36/2012/QH13 23/11/2012 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
27/2012/QH13 23/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
26/2012/QH13 22/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
35/2012/QH13 21/11/2012 Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
25/2012/QH13 21/11/2012 LUẬT THỦ ĐÔ
24/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
23/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT HỢP TÁC XÃ
22/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA
21/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
20/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
19/2012/QH13 20/11/2012 LUẬT XUẤT BẢN
29/2012/QH13 21/06/2012 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
18/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT BIỂN VIỆT NAM
17/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
16/2012/QH13 21/06/2012 LUẬT QUẢNG CÁO
24/2012/QH13 20/06/2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
15/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
14/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
13/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
12/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT CÔNG ĐOÀN
11/2012/QH13 20/06/2012 LUẬT GIÁ
10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
09/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
08/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
06/2012/QH13 18/06/2012 LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
22/2012/QH13 26/05/2012 Nghị quyết vềviệc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
05/2011/QH13 26/11/2011 LUẬT CƠ YẾU
04/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT ĐO LƯỜNG
03/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT TỐ CÁO
02/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT KHIẾU NẠI
01/2011/QH13 11/11/2011 LUẬT LƯU TRỮ
10/2011/QH13 08/11/2011 Nghị quyết vềKế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015
67/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
66/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
65/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
64/2010/QH12 07/12/2010 LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
56/2010/QH12 07/12/2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
63/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
62/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
61/2010/QH12 06/12/2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM
55/2010/QH12 06/12/2010 NGHỊ QUYẾT VỀ MIỄN, GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
60/2010/QH12 30/11/2010 LUẬT KHOÁNG SẢN
59/2010/QH12 30/11/2010 LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
58/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT VIÊN CHỨC
57/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
56/2010/QH12 29/11/2010 LUẬT THANH TRA
51/2010/QH12 08/11/2010 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2011
54/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
53/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
51/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
47/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
46/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
55/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
52/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI
50/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
49/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT BƯU CHÍNH
48/2010/QH12 28/06/2010 LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
45/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
44/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
43/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
42/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
41/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT VIỄN THÔNG
40/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
39/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT NGƯỜI CAO TUỔI
39/2009/QH12 17/11/2009 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2010
36/2009/QH12 13/11/2009 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010
38/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
37/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
36/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
35/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
34/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
33/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
32/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA
31/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH
30/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
29/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG
28/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
10/2009/PL-UBTVQH12 13/03/2009 Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
27/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
26/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
25/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
24/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM
23/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
22/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
21/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT CÔNG NGHỆ CAO
20/2008/QH12 28/11/2008 LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC
23//2008/QH12 06/11/2008 Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009
27/2000/PL-UBTVQH10 24/08/2008 Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão
15/2008/QH12 19/06/2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
19/2008/QH12 12/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
18/2008/QH12 12/06/2008 Luật Năng lượng nguyên tử
17/2008/QH12 12/06/2008 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
16/2008/QH12 12/06/2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy
14/2008/QH12 12/06/2008 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
13/2008/QH12 12/06/2008 Luật Thuế giá trị gia tăng
12/2008/QH12 12/06/2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản
11/2008/QH12 12/06/2008 Luật Hoạt động Chữ thập đỏ
10/2008/QH12 12/06/2008 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
09/2008/QH12 12/06/2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
13/1999/PL-UBTVQH10 27/04/2008 Pháp lệnh về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
09/PL-UBTVQH 25/02/2008 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 09/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25/02/2003 VỀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
08/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
05/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
04/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
03/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
02/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
07/2007/QH12 21/11/2007 LUẬT ĐẶC XÁ
06/2007/QH12 21/11/2007 LUẬT HÓA CHẤT
01/2007/QH12 17/08/2007 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
84/2007/QH11 11/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
83/2007/QH11 11/04/2007 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI CỦA QUỐC HỘI SỐ 83/2007/QH11 NGÀY 02/4/2007
82/2006/QH11 12/12/2006 Luật Công chứng
81/2006/QH11 12/12/2006 Luật Cư trú
80/2006/QH11 12/12/2006 LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
79/2006/QH11 12/12/2006 Luật Đê điều
78/2006/QH11 12/12/2006 Luật Quản lý thuế
77/2006/QH11 12/12/2006 Luật Thể dục, Thể thao
76/2006/QH11 12/12/2006 Luật Dạy nghề
75/2006/QH11 12/12/2006 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
74/2006/QH11 12/12/2006 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
73/2006/QH11 12/12/2006 Luật Bình đẳng giới
72/2006/QH11 12/12/2006 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
1044/2006/NQ-UBTVQH11 08/09/2006 Nghị quyết về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
71/2006/QH11 12/07/2006 Luật Bảo hiểm Xã hội
70/2006/QH11 12/07/2006 Luật Chứng khoán
69/2006/QH11 12/07/2006 Luật Trợ giúp pháp lý
68/2006/QH11 12/07/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
67/2006/QH11 12/07/2006 Luật Công nghệ thông tin
66/2006/QH11 12/07/2006 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
65/2006/QH11 12/07/2006 Luật Luật sư
64/2006/QH11 12/07/2006 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
63/2006/QH11 12/07/2006 Luật Kinh doanh bất động sản
62/2006/QH11 12/07/2006 Luật Điện ảnh
61/2005/QH11 12/12/2005 Luật Đấu thầu
60/2005/QH11 12/12/2005 Luật Doanh nghiệp
59/2005/QH11 12/12/2005 Luật Đầu tư
58/2005/QH11 12/12/2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
54/2005/QH11 12/12/2005 Luật Công an nhân dân
52/2005/QH11 12/12/2005 Luật Bảo vệ môi trường
50/2005/QH11 12/12/2005 Luật Sở hữu trí tuệ
57/2005/QH11 09/12/2005 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
56/2005/QH11 09/12/2005 Luật Nhà ở
55/2005/QH11 09/12/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng
53/2005/QH11 09/12/2005 Luật Thanh niên
51/2005/QH11 09/12/2005 Luật Giao dịch điện tử
49/2005/QH11 09/12/2005 Luật Các công cụ chuyển nhượng
48/2005/QH11 09/12/2005 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
48/2005/QH11 03/11/2005 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006
47/2005/QH11 01/11/2005 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
47/2005/QH11 27/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
46/2005/QH11 27/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản
45/2005/QH11 27/06/2005 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
44/2005/QH11 27/06/2005 Luật Du lịch
40/2005/QH11 27/06/2005 Bộ luật Hàng hải
39/2005/QH11 27/06/2005 Luật Quốc phòng
38/2005/QH11 27/06/2005 Luật Giáo dục
36/2005/QH11 27/06/2005 Luật Thương mại
35/2005/QH11 27/06/2005 Luật Đường sắt
34/2005/QH11 27/06/2005 Luật Dược
33/2005/QH11 27/06/2005 Bộ luật Dân sự
43/2005/QH11 24/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
42/2005/QH11 24/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan
41/2005/QH11 24/06/2005 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế
37/2005/QH11 24/06/2005 Luật Kiểm toán nhà nước
45/2005/QH11 14/06/2005 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự
44/2005/QH11 14/06/2005 Nghị quyết về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
32/2004/QH11 14/12/2004 Luật An ninh quốc gia
31/2004/QH11 14/12/2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
30/2004/QH11 14/12/2004 Luật Xuất bản
29/2004/QH11 14/12/2004 Luật Bảo vệ và phát triển rừng
28/2004/QH11 14/12/2004 Luật Điện lực
27/2004/QH11 14/12/2004 Luật Cạnh tranh
41/2004/QH11 03/12/2004 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2005
40/2004/QH11 03/12/2004 Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2005
38/2004/QH11 03/12/2004 Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ chí Minh
37/2004/QH11 03/12/2004 Về giáo dục
36/2004/QH11 03/12/2004 Nghị quyết về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước
35/2004/QH11 25/11/2004 Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005
26/2004/QH11 24/06/2004 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
25/2004/QH11 24/06/2004 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
24/2004/QH11 24/06/2004 Bộ luật Tố tụng dân sự
23/2004/QH11 24/06/2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa
22/2004/QH11 24/06/2004 Luật Thanh tra
21/2004/QH11 24/06/2004 Luật Phá sản
20/2004/QH11 24/06/2004 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
19/2003/QH11 10/12/2003 Bộ luật Tố tụng Hình sự
18/2003/QH11 10/12/2003 Luật Hợp tác xã
16/2003/QH11 10/12/2003 Luật Xây dựng
15/2003/QH11 10/12/2003 Luật Thi đua, khen thưởng
14/2003/QH11 10/12/2003 Luật Doanh nghiệp Nhà nước
13/2003/QH11 10/12/2003 Luật Đất đai
12/2003/QH11 10/12/2003 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
11/2003/QH11 10/12/2003 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
24/2003/QH11 26/11/2003 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự
17/2003/QH11 26/11/2003 Luật Thủy sản
10/2003/QH11 26/06/2003 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
09/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
08/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
07/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
06/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA
05/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI
04/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT THỐNG KÊ
03/2003/QH11 26/06/2003 LUẬT KẾ TOÁN
10/2003/PL-UBTVQH11 17/03/2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17/3/2003 PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM
08/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 08/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 25/ 02/2003 VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
07/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 Pháp lệnh về Hành nghề Y, Dược tư nhân
02/2002/QH11 27/12/2002 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/2002/QH11 27/12/2002 Nghị quyết về ngân sách nhà nước
05/2002/PL-UBTVQH11 04/11/2002 PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2002/PL-UBTVQH11 NGÀY 04/11/2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ
42/2002/PL-UBTVQH10 25/05/2002 Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
57/2002-QH10 02/04/2002 Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X
35/2002-QH10 02/04/2002 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
34/2002-QH10 02/04/2002 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.
33/2002-QH10 02/04/2002 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
51/2001/QH10 25/12/2001 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
32/2001/QH10 25/12/2001 Luật Tổ chức Chính phủ
31/2001/QH10 25/12/2001 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
30/2001/QH10 25/12/2001 Luật Tổ chức Quốc hội
39/2001/PL-UBTVQH10 16/11/2001 Pháp lệnh về Quảng cáo
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Pháp lệnh về Phí và lệ phí
37/2001/PL-UBTVQH10 25/07/2001 Pháp lệnh về Luật sư
36/2001/PL-UBTVQH10 25/07/2001 Pháp lệnh về Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
29/2001/QH10 29/06/2001 Luật Hải quan
28/2001/QH10 29/06/2001 Luật Di sản văn hóa
27/2001/QH10 29/06/2001 Luật Phòng cháy và Chữa cháy
26/2001/QH10 29/06/2001 Luật Giao thông đường bộ
25/2001/QH10 29/06/2001 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
34/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia
34/2001/QH10 04/04/2001 Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia
32/2001/PL-UBTVQH10 04/04/2001 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
31/2000/PL-UBTVQH10 28/02/2001 Pháp lệnh thư viện
30/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước
41/2000/NQ-QH10 09/12/2000 Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
40/2000/NQ-QH10 09/12/2000 Nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
24/2000/QH10 09/12/2000 Luật Kinh doanh Bảo hiểm
23/2000/QH10 09/12/2000 Luật Phòng, chống ma túy
35/2000/QH10 09/06/2000 Nghị quyết về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
22/2000/QH10 09/06/2000 Luật Hôn nhân và Gia đình
21/2000/QH10 09/06/2000 Luật Khoa học và công nghệ
20/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
19/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí
18/2000/QH10 09/06/2000 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
18/1999/PL-UBTVQH10 24/12/1999 Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá
17/1999/PL-UBTVQH10 24/12/1999 Pháp lệnh Thương phiếu
32/1999/QH10 21/12/1999 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự
17/1999/QH10 21/12/1999 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất
16/1999/QH10 21/12/1999 Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam
16/1999/PL-UBTVQH10 06/10/1999 Pháp lệnh về Đo lường
14/1999/QH10 26/06/1999 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13/1999/QH10 12/06/1999 Luật Doanh nghiệp
12/1999/QH10 12/06/1999 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
10/1998/PL-UBTVQH10 25/12/1998 Pháp lệnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
09/1998/PL-UBTVQH10 25/12/1998 Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở
20/1998/QH 02/12/1998 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999
19/1998/QH10 02/12/1998 Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ tư Quốc hội 10
11/1998/QH 02/12/1998 Luật Giáo dục
11/1998/QH10 02/12/1998 Luật Thương mại
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
10/1998/QH10 02/12/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
09/1998/QH10 02/12/1998 Luật Khiếu nại, tố cáo
06/1998/PL-UBTVQH10 30/07/1998 Pháp lệnh về Người tàn tật
08/1998/QH 01/06/1998 Luật Tài nguyên nước
06/1998/QH 01/06/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
04/1998/QH10 01/06/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
03/1998/QH 01/06/1998 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
07/1998/QH10 20/05/1998 Luật Quốc tịch Việt Nam
05/1998/QH10 20/05/1998 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
07/1997/QHX 31/12/1997 Luật Các tổ chức tín dụng
06/1997/QHX 31/12/1997 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
12/1997/QH 12/12/1997 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1998
11/1997/QH 12/12/1997 Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 1998.
08/1997/QH 05/12/1997 Nghị quyết về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
07/1997/QH 05/12/1997 Nghị quyết về dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất
06/1997/QH 05/12/1997 Nghị quyết về dự án Khí – điện – đạm tại Bà Rịa – Vũng Tàu
02/1997/QH 10/05/1997 Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa IX
01/1997/QH 10/05/1997 Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước 5 năm từ năm 1996 đến năm 2000
56/L/CTN 17/04/1997 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
58/CTN 01/01/1997 Luật Thương mại
57/CTN 01/01/1997 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
57/CTN 01/01/1997 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
57/CTN 01/01/1997 Luật Thuế giá trị gia tăng
07/1997/QH 01/01/1997 Luật Tổ chức tín dụng
06/1997/QH 01/01/1997 Luật Ngân hàng Nhà nước
05/1997/QH 01/01/1997 Nghị quyết về tiêu chuẩn các Công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư
02/1997/QHIX 01/01/1997 Luật Hợp tác xã – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
01/1997/QHIX 01/01/1997 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
01/1996/QHIX 12/11/1996 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10
02/1996/QHIX 01/09/1996 Luật Khoáng sản – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
47/CTN 03/04/1996 Luật Hợp tác xã
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
03/1996/QHIX 20/03/1996 Luật Ngân sách nhà nước – Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 9
52/CTN 01/01/1996 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
44/L/CTN 09/11/1995 Bộ luật Dân sự
43/L/CTN 09/11/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
43/CTN 09/11/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
43/L/CTN 09/11/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Doanh thu
00/KHÔNG SỐ 28/10/1995 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 1996
00/KHÔNG SỐ 28/10/1995 Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX
00/KHÔNG SỐ 28/10/1995 Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 1996
00/KHÔNG SỐ 28/10/1995 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1996 Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX
00/KHÔNG SỐ 28/10/1995 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Dân sự
00/KHÔNG SỐ 28/10/1995 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1994
00/KHÔNG SỐ 03/10/1995 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm một số thành viên của Chính phủ
00/KHÔNG SỐ 03/10/1995 Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ
39/L/CTN 30/04/1995 Luật Doanh nghiệp Nhà nước
39/L/CTN 30/04/1995 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
00/KHÔNG SỐ 20/04/1995 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995
00/KHÔNG SỐ 01/11/1994 Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1995
00/KHÔNG SỐ 01/11/1994 Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Thuế Chuyển quyền sử dụng Đất
35/L/CTN 05/07/1994 Bộ luật Lao động
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
35/L/CTN 05/07/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
35/L/CTN 05/07/1994 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
30/L/CTN 10/01/1994 Luật Phá sản doanh nghiệp
29/L/CTN 10/01/1994 Luật Bảo vệ môi trường
29/L/CTN 10/01/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân
01/01/1994 Nghị quyết về việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982
24/L/CTN 24/07/1993 Luật Đất đai
23/L/CTN 24/07/1993 Luật Thuế Sử dụng đất nông nghiệp
22/L/CTN 19/07/1993 Luật Xuất bản
21/L/CTN 19/07/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
18/L/CTN 19/07/1993 Luật Dầu khí
17/L/CTN 19/07/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
06/L/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
05/L/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
04/L/CTN 02/01/1993 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
03/L/CTN 10/10/1992 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
02/L/CTN 10/10/1992 Luật Tổ chức Toà án nhân dân
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
00/KHÔNG SỐ 06/10/1992 Nghị quyết quy định một số điểm về việc thi hành Luật Tổ chức Toà án nhân dân
01/L/CTN 02/10/1992 Luật Tổ chức Chính phủ
00/KHÔNG SỐ 01/10/1992 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ
68/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Hiến pháp năm 1992
67/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
66/LCT/HĐNN8 18/04/1992 Luật Tổ chức Quốc hội
64/LCT/HĐNN8 04/01/1992 Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
63/LCT/HĐNN8 04/01/1992 Luật Hàng không dân dụng
01/01/1992 Nghị quyết về việc tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
58/LCT/HĐNN8 19/08/1991 Luật Bảo vệ và phát triển rừng
57/LCT/HĐNN8 16/08/1991 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
56/LCT/HĐNN8 16/08/1991 Luật Phổ cập giáo dục tiểu học
55/LCT/HĐNN8 16/08/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
48/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật Doanh nghiệp tư nhân
47/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật Công ty
46/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự
45/LCT/HĐNN8 02/01/1991 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
01/01/1991 Nghị quyết phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN8 08/08/1990 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt
270/b-NQ/HĐNN8 08/08/1990 Luật Thuế Doanh thu
42/LCT/HĐNN8 12/07/1990 Bộ luật Hàng hải
41/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
40/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Luật Công đoàn
39/LCT/HĐNN8 07/07/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
00/KHÔNG SỐ 30/06/1990 Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
30/LCT/HĐNN8 02/01/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
29/LCT/HĐNN8 02/01/1990 Luật Báo chí
01/01/1990 Nghị quyết về dự án Luật Thuế nông nghiệp
01/01/1990 Nghị quyết về dự án Luật Doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần
01/01/1990 Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế Doanh thu, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế Lợi tức
00/KHÔNG SỐ 28/12/1989 Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
00/KHÔNG SỐ 28/12/1989 Nghị quyết về việc uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước quy định một số thuế mới
21/LCT/HĐNN8 11/07/1989 Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân
20/LCT/HĐNN8 11/07/1989 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
19/LCT/HĐNN8 11/07/1989 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
00/KHÔNG SỐ 30/06/1989 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
12/LCT/HĐNN8 04/01/1989 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Toà án nhân dân
11/LCT/HĐNN8 04/01/1989 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
01/01/1989 Nghị quyết về Dự án Luật Công đoàn
01/01/1989 Nghị quyết về 4 dự án Luật Thuế Nông nghiệp, Doanh nghiệp, Hàng hoá, Lợi tức
00/KHÔNG SỐ 22/12/1988 Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội
00/KHÔNG SỐ 22/12/1988 Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
07/LCT/HĐNN8 09/07/1988 Bộ luật Tố tụng hình sự
05/LCT/HĐNN8 11/01/1988 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch
04/LCT/HĐNN8 09/01/1988 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
03/LCT/HĐNN8 08/01/1988 Luật Đất đai
01/01/1988 Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ nhân dân
00/KHÔNG SỐ 29/12/1987 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 1986 – 1990 và năm 1988
21/LCT/HĐNN7 03/01/1987 Luật Hôn nhân và gia đình
01/01/1986 Nghị quyết về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình
17/LCT/HĐNN7 09/07/1985 Bộ luật Hình sự
13/LCT/HĐNN7 02/01/1984 Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
11/LCT/HĐNN7 09/07/1983 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
06/LCT/HĐNN7 10/01/1982 Luật Nghĩa vụ quân sự
02/LCT/HĐNN7 14/07/1981 Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng
03/LCT/HĐNN7 13/07/1981 Luật Tổ chức Toà án nhân dân
03/LCT/HĐNN7 13/07/1981 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
01/LCT/HĐNN7 11/07/1981 Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước
248/LCT 19/12/1980 Hiến pháp năm 1980
01/01/1980 Nghị quyết về việc phê chuẩn Pháp lệnh ngày 23/6/1980 sửa đổi và bổ sung một số điểm về thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh
www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN
770/NQ-QH/K6 18/12/1979 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ Đức
315/NQ/QHK6 14/09/1978 Nghị quyết phê chuẩn Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế
247/NQ/QHK6 26/05/1978 Nghị quyết bổ sung Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp
01/01/1978 Nghị quyết phê chuẩn Nghị quyết và Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
00/KHÔNG SỐ 02/07/1976 Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, thủ đô, quốc ca
00/KHÔNG SỐ 02/07/1976 Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới
00/KHÔNG SỐ 27/12/1975 Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính
00/KHÔNG SỐ 28/12/1974 Nghị quyết sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
216/NQ/QHK4 17/08/1972 Nghị quyết thông qua phương hướng điều chỉnh ngân sách năm 1972
92/LCT 27/10/1966 Pháp lệnh Quy định cấm nấu rượu trái phép
45/LCT 25/04/1965 Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
00/KHÔNG SỐ 10/04/1965 Nghị quyết về vấn đề giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới
00/KHÔNG SỐ 25/06/1964 Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết ngày 6 tháng 7 năm 1960 của Quốc hội về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội
00/KHÔNG SỐ 08/05/1963 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) và kế hoạch Nhà nước năm 1963
51/LCT 10/11/1962 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp
50/LCT 10/11/1962 Luật sửa đổi và bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự
20/LCT 26/07/1960 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
19/LCT 26/07/1960 Luật Tổ chức Toà án nhân dân
18/LCT 26/07/1960 Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ
17/LCT 26/07/1960 Luật Tổ chức Quốc hội
00/KHÔNG SỐ 06/07/1960 Nghị quyết về chế độ phụ cấp và các quyền lợi khác của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ và các Uỷ ban của Quốc hội
11/SL 28/04/1960 Luật Nghĩa vụ quân sự
03/SL 13/01/1960 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội
01/SL 01/01/1960 Hiến pháp năm 1960
00/KHÔNG SỐ 27/05/1959 Nghị quyết về dự luật Hôn nhân và gia đình
00/KHÔNG SỐ 14/12/1958 Nghị quyết về vấn đề Luật Hôn nhân và gia đình
110/SL/L011 31/05/1958 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
109/SL/L011 31/05/1958 Luật Quy định chế độ phục vụ của Sỹ quan Quân đội nhân dân
108/L.1 05/11/1957 Luật Công đoàn
103/SL/L.005 20/05/1957 Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân
101/SL/L.003 20/05/1957 Luật Quy định quyền tự do hội họp
100/SL/L.002 20/05/1957 Luật về Chế độ báo chí
00/KHÔNG SỐ 24/01/1957 Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội
00/KHÔNG SỐ 22/01/1957 Nghị quyết về vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng
00/KHÔNG SỐ 22/01/1957 Nghị quyết về công tác dân tộc
00/KHÔNG SỐ 22/01/1957 Nghị quyết về vấn đề ngoại giao
00/KHÔNG SỐ 21/01/1957 Nghị quyết về vấn đề tài chính ngân sách
00/KHÔNG SỐ 20/01/1957 Nghị quyết về công tác khôi phục kinh tế
00/KHÔNG SỐ 18/01/1957 Nghị quyết về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà
102/L.0 01/01/1957 Luật Quy định quyền lập hội
00/KHÔNG SỐ 26/03/1955 Nghị quyết về vấn đề tôn giáo
00/KHÔNG SỐ 25/03/1955 Nghị quyết về chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số
00/KHÔNG SỐ 25/03/1955 Nghị quyết về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ
197/SL 19/12/1953 Luật Cải cách ruộng đất
00/KHÔNG SỐ 08/02/1950 Nghị quyết về việc gửi điện văn cho Chính phủ và Quốc hội các nước đã công nhận Chính phủ ta và một số công tác trong thời gian tới
00/KHÔNG SỐ 24/09/1949 Nghị quyết về việc đón tiếp khách nước ngoài và phương hướng công tác trong thời gian tới
01/. 09/11/1946 Hiến pháp năm 1946
00/KHÔNG SỐ 08/11/1946 Nghị quyết về chủ quyền, quan thuế và ngoại thương của nước Việt Nam
00/KHÔNG SỐ 08/11/1946 Nghị quyết về giấy bạc 500 đồng

 

www.luatsutoancau.com – CÔNG TY LUẬT BÙI TRỌNG HIỂN