NGHIÊM CẤM NGÂN HÀNG CHE GIẤU NỢ XẤU

(luatsutoancau.com)

Nghiêm cấm ngân hàng che giấu nợ xấu

 (NLĐO) – Ngày 28-1, Ngân hàng (NH) Nhà nước công bố chỉ thị của Thống đốc Nguyễn Văn Bình yêu cầu các tổ chức tín dụng phải xây dựng và báo cáo kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2015, nghiêm cấm việc sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng…

Cụ thể, chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Thống đốc ban hành, yêu cầu các NH thương mại phải chủ động áp dụng các giải pháp để kéo nợ xấu về dưới 3% đến cuối năm nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các TCTD phải xây dựng và báo cáo NH Nhà nước kế hoạch xử lý nợ xấu năm nay, chi tiết chỉ tiêu xử lý nợ xấu cho từng tháng và có các giải pháp về sử dụng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản của TCTD Việt Nam (VAMC). Đảm bảo đến ngày 30-6-2015 phải xử lý được tối thiểu 60% số nợ xấu phải xử lý theo kế hoạch năm 2015. Riêng chỉ tiêu bán nợ xấu cho VAMC phải đạt không dưới 75% tổng số nợ xấu dự kiến bán cho VAMC cả năm.

Bên cạnh đó, các TCTD phải chấp hành quy định của pháp luật về an toàn hoạt động NH, cơ cấu lại nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh. Cấm lợi dụng việc xử lý nợ xấu để trục lợi, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho TCTD. Đồng thời, có giải pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín dụng. Rà soát, tiết giảm các chi phí hoạt động và tập trung mọi nguồn lực cho việc xử lý nợ xấu…

Đối với công ty VAMC phải thực hiện mua bán, xử lý nợ xấu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn hiệu quả và hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay phục hồi sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các dự án dở dang. VAMC cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia mua, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm…

Trước đó, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ ngành NH TP HCM mới đây, Phó thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết chỉ tiêu phải kéo nợ xấu về dưới 3% nhưng lại phải áp dụng các chuẩn mực mới, quy định mới về tiêu chuẩn an toàn nên sẽ có những thách thức không nhỏ. Chỉ tính riêng tại TP HCM, nợ xấu đã tăng từ mức 4,69% lên khoảng 5,3% vào cuối năm 2014 (tính theo con số tuyệt đối hơn 56.000 tỉ đồng).

                                                                                                T.Phương

                                           Theo Người lao động