THUẾ NHẬP KHẨU: GẠO, THUỐC LÁ TỪ LÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ

(www.luatsutoancau.com)

Thuế nhập khẩu: Gạo, thuốc lá từ Lào được miễn thuế