TẠM DỪNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

(www.luatsutoancau.com)

Tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử

Hôm nay (03/04), Tổng cục Thuế có Thông báo về việc tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử để nâng cấp ứng dụng và triển khai mở rộng trên toàn quốc. Theo đó:

Ms. Phương
Ban Thư Ký Luật
–  Tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử trong thời gian từ 12h00 ngày 04/04/2015 (Thứ 7) đến 17h00 ngày 05/04/2015 (Chủ nhật).

– Từ 17h00 ngày 05/04/2015, dịch vụ Nộp thuế điện tử sẽ hoạt động bình thường.

– Trong thời gian tạm dừng dịch vụ Nộp thuế điện tử, dịch vụ Khai thuế qua mạng vẫn hoạt động bình thường.